Przedsiębiorca zakładając biznes, który łączy się ze sprzedażą napojów alkoholowych, nie może zapomnieć o odpowiednim zezwoleniu, czyli o tak zwanej koncesji na sprzedaż alkoholu. Dotyczy ona zarówno sprzedaży detalicznej, jak i hurtowej. Jak sprawnie załatwić odpowiednie pozwolenie? Oto krótki poradnik!

 

Do kogo się zgłosić?

Dla sprzedaży detalicznej takiego typu zezwolenia wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W zależności od lokalizacji punktu sprzedaży należy zgłosić się do odpowiedniego organu.

Co jest potrzebne do złożenia wniosku?

Przed wypełnieniem wniosku najlepiej jest zebrać wszystkie dokumenty, które będą potrzebne:

Po zgromadzeniu wymienionych dokumentów przedsiębiorca musi przystąpić do wypełniania wniosku. Niepotrzebne są gotowe wzory lub formularze. Wystarczy, że właściciel firmy zawrze w dokumencie wszystkie potrzebne informacje: wybrany rodzaj zezwolenia (A, B lub C – w zależności od typu alkoholu), oznaczenie przedsiębiorcy wraz z adresem siedziby (w przypadku posiadania wspólników również ich dane osobowe – imię, nazwisko, adres zamieszkania), numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z PKD, adres punktu sprzedaży oraz adres składowania napojów alkoholowych (na przykład magazynu).

Jakie są rodzaje zezwoleń i który wybrać?

Wszystko zależy od tego, jakie napoje przedsiębiorca planuje sprzedawać w swoim punkcie. Polskie prawo wyróżnia trzy rodzaje zezwoleń:

Należy pamiętać, że aby sprzedawać piwo, wino i wódkę potrzebne są wszystkie trzy zezwolenia. Na szczeblu gminnym istotna jest także liczba miejsc sprzedaży alkoholu – rada gminy pilnuje, aby limity nie zostały przekroczone.

Ile kosztuje koncesja i jak długo jest ważna?

Ceny zezwoleń A i B są takie same. Każde z nich to koszt 525 zł. Natomiast za zezwolenie C przedsiębiorca musi zapłacić 2100 zł. W przypadku, gdy decyduje się na sprzedaż wszystkich rodzajów alkoholi, za wszystkie zezwolenia zapłaci – co łatwo policzyć – 3150 zł.

Co istotne, koncesji udziela się na czas ściśle określony. Charakter działalności determinuje odpowiedni czas:

dla sprzedaży detalicznej:

Po upływie tego czasu właściciel firmy musi pamiętać o tym, aby przedłużyć zezwolenie, jeśli chce dalej prowadzić sprzedaż alkoholu.

Czy są jeszcze jakieś opłaty?

Tak, przedsiębiorcy zobowiązani są także do uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń dla każdej kategorii w kolejnych latach. Jest ona rozbita na trzy części w danym roku i oblicza się ją w zależności od obrotów – oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Sprzedaż alkoholu bez koncesji w świetle polskiego prawa jest przestępstwem. Przedsiębiorców może spotkać niemiła kara: grzywna w wysokości od 100 tysięcy do nawet 720 tysięcy złotych. Warto więc dopełnić wszystkich formalności już na początkowych etapach rozwoju własnego biznesu.