61 674 03 30

RODO

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności są dla Spółki Eurocash S.A. jedną  z najważniejszych wartości.

W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze w ocenie Spółki informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych,  realizując tym samym obowiązek informacyjny:

Dane Administratora:

Administratorem Pani / Pana danych jest Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.

Kontakt z Administratorem:

Z Administratorem można skontaktować się przez adres email eurocash@eurocash.pl lub lub  na adres korespondencyjny.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email iod_ec@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 613332274 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia badań i analiz marketingowych, w tym dotyczących zachowania na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej służących

podniesieniu jakości współpracy, dostosowania oferty marketingowej i oceny preferencji zakupowych, dostosowania przesyłanych treści marketingowych i komunikatów, w tym poprzez profilowanie. Weryfikacji możliwości sprzedaży napojów alkoholowych,

oraz prowadzenia działań wspierających sprzedaż marketingu własnego Administratora mających na celu zapewnienie skutecznej komunikacji, w tym również świadczenia usługi wysyłki newslettera oraz marketingu produktów własnych mających na celu ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora realizacji umowy sprzedaży, w tym monitorowania wykorzystania budżetu rabatowego oraz obsługi reklamacji, oceny rentowności współpracy, mogących być wynikiem profilowania. Windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych), realizacji i rozliczenia akcji promocyjno-marketingowych organizowanych przez Administratora lub producentów

Podstawą prawną przetwarzania jest:

 1. niezbędność do wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną, wykonania umowy na korzystanie z portalu moj.eurocash.pl, wykonania umowy na korzystanie z aplikacji eHurt on-line, off-line lub mobile, wykonania umowy współpracy, kredytu kupieckiego, wykonania umowy w obszarze obsługi reklamacji, wykonania umowy między administratorem a klientem.
 2. realizacja obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 3. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na:
  • podnoszeniu jakości współpracy z naszymi Klientami
  • dostarczaniu aktualnym i potencjalnym Klientom informacji o usługach, ofercie i dostępnych promocjach
  • zapewnieniu rozwoju sprzedaży oraz dostosowaniu oferty handlowej, możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Eurocash
  • ocenie stosowanej polityki cenowej,
  • prowadzeniu marketingu własnego Administratora
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez Panią / Pana

Przekazywanie danych/ Odbiorcy Danych
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym: agencjom badawczym, dostawcom usług IT, firmom analitycznym, firmom zewnętrznym zajmującym się windykacją roszczeń oraz oceną wiarygodności płatniczej, osobom trzecim jeżeli osoby te  posiadają prawnie uzasadniony interes w celu pozyskania tych danych w szczególności producentom organizującym akcje promocyjno-marketingowe.

Okres przetwarzania Danych:
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi wcześniej skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym lub przez okres , trwania umowy, której przetwarzanie danych dotyczy, aż do usunięcia konta w portalu, aż do wypisania się z newslettera , obsługiwania reklamacji.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

Uprawnienia podmiotu

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. tj. przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania analiz marketingowych.

Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani / Pan administratorowi, tj. do otrzymania ich od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo do Skargi:

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia – jeżeli sądzi Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza RODO. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy.

Inne Informacje:

Formułując  powyższe informacje, Spółka  kierowała się tym, aby były one w jak największym stopniu przystępne, zrozumiałe, konkretne i precyzyjne zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO.

W związku z powyższym w przypadku  jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

Czy urodziłeś się przed
12 / 12 / 2001?
Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności są dla Spółki Eurocash S.A. jedną z najważniejszych wartości. W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze w ocenie Spółki informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, realizując tym samym obowiązek informacyjny:

Dane Administratora:
Administratorem Pani / Pana danych jest Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Kontakt z Administratorem:
Z Administratorem można skontaktować się przez adres email eurocash@eurocash.pl lub lub na adres korespondencyjny.

Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email iod_ec@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 613332274 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych.

Pełna treść: alkohole.eurocash.pl/rodo

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Państwa potrzeb. Pozostając na stronie, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie tej technologii. Więcej.